zajęcia

marka i branding – wprowadzenie do kursu

prowadzący: Bartek Kotowicz

 • networking
 • marka i branding, pojęcie, geneza, rola
 • składowe marki
 • rola i miejsce strategii komunikacji marki w biznesie i marketingu
 • realizacja procesu brandingu lub rebrandingu, modele, praktyki, zasady
 • podział na zespoły projektowe, prezentacja i omówienie zadań projektowych

otoczenie i diagnoza marki

prowadząca: Agnieszka Mróz

 • analiza odbiorców, identyfikacja potrzeb, obaw i zadań względem marki
 • branding emocjonalny i racjonalny
 • przekładanie informacji na decyzje, segmentacja
 • źródła informacji i sposoby zbierania danych o odbiorcach
 • insighty konsumenckie
 • analiza konkurencji i rozwiązań alternatywnych
 • wstęp do metodologii badań, technik badawczych
 • rola badań w strategii marki
 • realizacja procesu badawczego

budowa założeń marki

prowadzący: Bartek Kotowicz

 • pozycjonowanie marki, funkcje konceptu, rodzaje i przykłady
 • tworzenie propozycji wartości w trójkącie potrzeb odbiorców, otoczenia rynkowego i biznesowej intuicji
 • określanie wiarygodnej obietnicy marki i rdzeń
 • rdzeń i architektura komunikatów narzędzia-gwaranty spójności przekazu
 • identyfikacja celu i wartości marek jako miękkich atrybutów strategii, zasadność oraz wiarygodność ich stosowania
 • archetypy marek
 • opracowanie założeń języka werbalnego i wizualnego marki

strategia a język marki

prowadzący: Agnieszka Starzynska

 • branding w copywritingu
 • tone of voice: przykład przekładania person na język
 • UX writing
 • storytelling
 • język korzyści
 • definicja copywritingu
 • elementy językoznawstwa pragmatycznego

strategia a identyfikacja wizualna marki

prowadzący: Lena Mitkowa

 • brief i co dalej – sztuka briefingu i debriefingu z klientem i agencją
 • strategia kreatywna – jak przełożyć strategię na kreację
 • proces brandingowy krok po kroku – od strategii do audytu
 • odbiór projektu, argumentacja, sztuka dawania i odbierania feedbacku
 • rozwiązywanie konfliktów na linii klient_ - strateg_ - projektant_
 • prezentacja projektu
 • audyt merytoryczny i techniczny – co zrobić, gdy Powerpoint się zawiesza

komunikacja marki

prowadzący: Artur Leśniak

 • przygotowywanie briefów
 • przekładanie założeń strategicznych na komunikację
 • launch marki
 • strategia marki w strategii marketingowej
 • działania sprzedażowe a wizerunkowe
 • zintegrowana komunikacja marketingowa
 • marka w social media
 • content marketing
 • customer expierence

wdrożenie marki

prowadzący: Artur Leśniak

 • marka holistyczna, wdrażanie założeń założeń strategicznych na procesy biznesowe i kulturę
 • spójność i egzekucja założeń strategii
 • budowa zespołów marketingowych
 • rola i funkcje brand managera
 • budżetowanie działań komunikacyjnych
 • zlecania zadań, wybór i współpraca z podwykonawcami (agencjami, producentami)
 • ewaluacja efektywności strategii

organizatorzy

partnerzy

 1. Chęć uczestnictwa w kursie można zgłaszać do 15.10.2023 roku.
 2. Warunkiem przyjęcia jest przesłanie podsumowania doświadczenia zawodowego (link lub .pdf max 5 mb).
 3. O zakwalifikowaniu (lub niezakwalifikowaniu) do kursu powiadomimy do dnia 16.10.2023
 4. Organizator zastrzega prawo do odwołania kursu z powodów frekwencyjnych.
 5. Opłatę za kurs należy uiścić do dnia 20.10.2023 na rachunek bankowy wskazany w e-mailu (zob. regulamin).

Masz pytania? Pobierz regulamin.

info@sztuka-projektowania.pl
Paweł Szopowski: 604 125 542